Thursday, 10 May 2012

question

mengapa Tuhan menciptakan kaum LGBTIQ kalau Dia tidak menginginkan keberadaan mereka?
mengapa Tuhan membiarkan kaum ini hidup kalau hanya dianggap berbuat dosa dan kemudian dikandangkan ke neraka?

No comments:

Post a Comment